Saturday, September 6, 2008

การทำปลาส้ม

ปลาส้ม ภูมิปัญญาไทย

อาหารที่ทำจากปลา สามารถทำได้หลายเมนู ตามแต่ความชอบของแต่ละคน อย่างเช่นปลาส้มก็เป็นอาหารจานเด็ดอีกจานหนึ่งที่รับประทานกันได้ทั่วประเทศ ปลาส้มเป็นอาหารที่ถูกปากสำหรับคนชอบรสชาติแปลกใหม่และปลาส้มยังเหมาะกับ ผู้มีรายได้น้อย เพราะราคาไม่แพง
อุปกรณ์การทำปลาส้ม
กะละมัง ถังพลาสติก ถุงพลาสติก ยางรัดถุง
ส่วนผสม
ปลาตะเพียน 10 กิโลกรัม เกลือป่น 5 กำมือ เกลือเสริมไอโอดีน 1 ขีด กระเทียมบด 1 กิโลกรัม ข้าวสุก 3 1/2 กิโลกรัม แป้งข้าวเจ้า 1/2 กิโลกรัม น้ำสะอาด
ขั้นตอนการทำ
1. นำปลามาทำความสะอาด เอาไส้ออก ล้างให้หมด โดยเฉพาะส่วนท้องปลา
2. นำข้าวสุกมาล้างน้ำและผึ่งให้แห้งพอหมาดๆ จากนั้นนำเกลือมาผสมกับปลาทิ้งไว้สัก
3 ชั่วโมง 3. ผสมแป้งข้าวเจ้า 2 ? ขีด กับน้ำ 1 กะละมัง ล้างปลาอีกครั้งหนึ่งเพื่อขจัดกลิ่นคาว
4. นำปลาที่ล้างแล้ว หมักกับเกลือป่นประมาณ 4 กำมือ ใช้เวลาหมัก 1 ชั่วโมง
5. หลังจากนั้นให้ล้างปลาด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง และล้างด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำอีก 1 ครั้ง
6. นำเกลือป่น 1 กำมือ ข้าวสุก เกลือเสริมไอโอดีน และกระเทียมบดผสมให้เข้ากัน ส่วนหนึ่งคลุกกับปลาที่ล้างแล้ว และส่วนที่เหลือ นำไปใส่ในท้องปลาให้เต็มท้อง
7. นำปลาไปหมักไว้ในถัง ปิดฝาให้มิดชิด ทิ้งไว้ 3-4 วัน
8. ตักใส่ถุงพลาสติกขาย ขนาด1/2 - 1 กิโลกรัม หรือตามที่ลูกค้าต้องการ
ยุทธวิธีดำเนินธุรกิจ
• ถ้าจะให้ธุรกิจการทำปลาส้มไปด้วยดี ผู้ลงทุนควรศึกษาวิธีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านการเก็บรักษา การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และควรมีสูตรมาตรฐาน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้ม • นอกจากจะใช้ปลาตะเพียนแล้ว ผู้ลงทุนอาจลองใช้ปลาชนิดอื่นก็ได้ เช่น ปลาสร้อย แต่ในการเลือกปลา ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัย เพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจสินค้าของเรา ปลาส้ม ภูมิปัญญาไทย รายได้ดี ผู้ที่สนใจจะก้าวเข้าสู่อาชีพนี้ สามารถนำเคล็ดลับวิธีการทำปลาส้มดังกล่าวไปปรับใช้ ก่อนพัฒนาสร้างสูตรเฉพาะของตนเองขึ้นมา

No comments: